نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازدید بیش از 50 خبرنگار داخلی و خارجی از شرکت سنگ آهن مرکزی بافق

بازدید بیش از 50 خبرنگار داخلی و خارجی از شرکت سنگ آهن مرکزی بافق


روایت تصویر

به گزارش روابط عمومی فرمانداری بافق ،  به منظور انعکاس فعالیت های اقتصادی و معدنی شرکت سنگ اهن مرکزی بافق و در استانه روز صنعت و معدن ، شرکت سنگ اهن مرکزی ایران – بافق میزبان بیش از 50خبرنگار از رسانه های داخلی و خارجی بود.