نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازدید ریاست محترم دانشگاه و معاونین محترمشان از بافق

بازدید ریاست محترم دانشگاه و معاونین محترمشان از بافق


بازدید ریاست محترم دانشگاه و معاونین محترمشان از بافق

دکتر  میرمحمدی ریاست محترم دانشگاه به همراه آقای دکتر دهقانی معاونت محترم پشتیبانی و آقای دکتر موحدی نیا سرپرست محترم اداره ارزیابی دانشگاه از شبکه بهداشت و درمان، بیمارستان حضرت ولیعصر بافق و مرکز بهداشتی درمانی بهاباد بازدید نموده و از نزدیک مشکلات و کمبودها را بررسی نمودند .

دکتر میرمحمدی طی بازدیدی که از ستاد شبکه مرکز بهداشت بافق داشتند با تعدادی از کارکنان دیدار و در خصوص وضعیت شغلی و عملکردشان سوالاتی مطرح شد ، ایشان در رابطه با پرداخت حق مسکن وهدایای دانش آموزان نمونه کارمندان قول مساعد دادند. مسئولین محترم دانشگاه در بازدید از بیمارستان حضرت ولیعصر جهت خرید یک دستگاه آندوسکوپ و پیگیری جهت تسریع در تکمیل ساختمان پزشکان متخصص و درمانگاه بیمارستان قول مساعد دادند. آقای دکتر میرمحمدی و همراهان همچنین در بازدیدی که از مرکز بهداشتی درمانی بهاباد داشتند در خصوص خرید یک دستگاه آمبولانس ، یونیت دندانپزشکی ، الکتروشوک و تامین مبلغ 300 میلیون ریال جهت خرید تجهیزات مورد نیاز این مرکز قول مساعد دادند