نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازدید سرزده معاون فرماندار بافق از کتابخانه عمومی و شبکه دامپزشکی بافق

بازدید سرزده معاون فرماندار بافق از کتابخانه عمومی و شبکه دامپزشکی بافقبه گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بافق؛ محمدعلی طالعی معاون فرماندار بافق در ادامه روند بازدید های دوره ای خود به صورت سرزده از اداره کتابخانه های عمومی و اداره دامپزشکی این شهرستان بازدید و از نزدیک در جریان خدمات دهی این ادارات به شهروندان قرار گرفت.