نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازدید سرپرست فرمانداری بافق از هنرستان کار ودانش تلاش

بازدید سرپرست فرمانداری بافق از هنرستان کار ودانش تلاشبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بافق ، سرپرست فرمانداری به همراه بخشدار و رئیس آموزش و پرورش بافق از هنرستان کار و دانش تلاش بازدید کرد .

"علیرضا صمدی" در این بازدید از روند فعالیت و نحوه آموزش در این هنرستان مطلع شد.

" محمود خواجه ای " رئیس آموزش و پرورش بافق در این بازدید با اشاره به کمبود وسایل آموزشی و کمک آموزشی گفت: این هنرستان در حال حاضر با 130  دانش آموزش با دغدغه اعتبار و وسایل کمک آموزشی و نبود فضای آموزشی و کارگاههای مناسب مواجه می باشد .

در پایان صمدی جهت بررسی تامین اعتبار و ایجاد فضای آموزشی مناسب قول مساعدت ، همکاری و پیگیری داد.