نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازدید شبانه زاده رحمانی از کارگاه تولید صنایع دستی پیشبافان سپهر ایساتیس در مبارکه

بازدید شبانه زاده رحمانی از کارگاه تولید صنایع دستی پیشبافان سپهر ایساتیس در مبارکهبه گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بافق؛ این کارگاه توسط یک زوج جوان و علاقه مند (قانعی و زینلی) اداره می شود و برای تعدادی از قالیبافان و هنرمندان صنایع دستی، شغل ایجاد کرده است.

قول کمک به بهسازی محیط کارگاه و تماس با مدیران حوزه صنایع دستی استان برای مساعدت به آنها از جمله اقداماتی بود که شب گذشته، فرماندار بافق با حضور در این کارگاه انجام داد.

محمد  زاده رحمانی به دو زبان انگلیسی و فارسی در دفتر یادداشت این مرکز نوشت:

"بدون اغراق، این یک کار بسیار خوب و ترقی خواهانه است".