نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید فراندار بافق از کارخانجات تعمیرات لکوموتیو

بازدید فراندار بافق از کارخانجات تعمیرات لکوموتیومدیر کارخانجات لوموتیو بافق در این بازدید با اشاره به وضعیت اشتغال در این مجموعه گفت: بیش از 600 نفر نیروی انسانی مشغول به کار هستند که از این تعداد 100 نفر در بخش دولتی و 500 نفر در بخشهای غیر دولتی در حال فعالیت هستند.

محمد انوری از کارخانجات تعمیرات لکوموتیو بافق به عنوان یک مجموعه خدماتی و تعمیراتی یاد کرد و افزود: به طور کلی بحث خدمات ، تعمیرات و نگهداری بیش از 25درصد از لکوموتیوهای سطح کشور با این مجموعه است .

وی خاطرنشان کرد : لکوموتیوهایی که بیشتر در سطح کشور در حالت تردد هستند بیش از 600 عدد می باشد که با احتساب 25 درصد سهم بافق از تعمیرات و نگهداری لکوموتیو بیش از 145 ترن می باشد که به خدمات آن را به بخشهای خصوصی واگذار کردیم.

مدیر کارخانجات تعمیرات بافق در پاسخ به سوال فرماندار در خصوص وضعیت کارخانه تعمیرات اساس گفت: برای اجرای مصوبه احداث کارخانه تعمیرات اساس لوکوموتیو در بافق علاوه بر سیاست‌های محلی و سیاست‌های کلان دولت هم باید در نظر گرفته شود.

وی تاکید کرد: راه‌اندازی این کارخانه به طور قطع نیازمند مشارکت بخش خصوصی است.

در این برنامه فرماندار بافق ضمن بازدید از قسمت‌های کارخانجات تعمیرات لکوموتیو  از نزدیک با مسائل و مشکلات این واحد تعمیراتی آشنا شد و در مورد مسائل و مشکلات مطرح شده از سوی مسئولان آن قول مساعدت و پیگیری داد.