نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازدید فرماندار بافق از بزرگراه در دست احداث یزد - بافق

بازدید فرماندار بافق از بزرگراه در دست احداث یزد - بافق


بازدید فرماندار بافق از بزرگراه در دست احداث یزد - بافق

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ؛ "حسین ندافیان" فرماندار بافق از بزرگراه در دست احداث یزد - بافق بازدید کرد و از نزدیک روند پیشرفت فیزیکی و مراحل تکمیل فاز اول و دوم این بزرگراه راه را مورد بررسی قرار داد.

شایان ذکر است طول بزرگراه یزد – بافق  120 کیلو متر است و احداث آن تاثیر بسزایی در تسهیل  و تسریع تردد بین استانهای یزد ، کرمان دارد .