نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازدید فرماندار بافق از واحد اتفاقات اداره توزیع برق شهرستان

بازدید فرماندار بافق از واحد اتفاقات اداره توزیع برق شهرستانبه گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بافق؛ صبح روز پنجشنبه زاده رحمانی فرماندار بافق به منظور بررسی نحوه فعالیت و حضور روسا و کارکنان ادارات شهرستان در بین التعطیلات پنجشنبه ۱۵ فروردین ماه از ۴ اداره و همچنین دایره اتفاقات اداره توزیع برق شهرستان به صورت سرزده بازدید کرد.
در بازدید فرماندار از اداره توزیع برق، نحوه حضور پرسنل کشیک و همچنین چگونگی پاسخ به شهروندان و بررسی و رفع مشکل آنها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.