نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازدید مدير آموزش و پرورش از برگزاری مسابقات سرود دانش آموزان

بازدید مدير آموزش و پرورش از برگزاری مسابقات سرود دانش آموزان


بازدید مدير آموزش و پرورش از برگزاری مسابقات سرود دانش آموزان

مدير آموزش و پرورش به همراه چند تن از كارشناسان مديريت با حضور در كانون شهيد باهنر از روند برگزاري مسابقات سرود  بازديد به عمل آورد.

در طي اين اين بازديد گروه هاي سرود دو دبستان به اجراي سرود پرداختند. خواجه اي نيز در سخنان كوتاهي خطاب به دانش آموزان گفت: مهم نيست كه در مسابقات چه رتبه اي كسب كنيد مهم اين است كه همراهي و شركت در فعاليت ها داشته باشيد و اين تمريني براي زندگي بهتر در جامعه آينده است.