نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازدید مدیران مدارس راهنمایی شهرستان ابرکوه از مدارس راهنمایی بافق

بازدید مدیران مدارس راهنمایی شهرستان ابرکوه از مدارس راهنمایی بافق


بازدید مدیران مدارس راهنمایی شهرستان ابرکوه از مدارس راهنمایی بافق

كارشناس آموزش راهنمايي و مديران مدارس راهنمايي مديريت آموزش و پرورش شهرستان ابركوه از مدارس راهنمايي بافق بازديد نمودند.

كارشناس آموزش راهنمايي و 18 نفر از مديران مدارس راهنمايي مديريت آموزش و پرورش شهرستان ابركوه از مدارس راهنمايي دخترانه و پسرانه بافق بازديد نمودند.

در ادامه ،گروه ميهمان در سالن كنفرانس آموزش و پرورش با مدير  ديدار و گفتگو نمودند.

در پایان مديران مدارس راهنمايي ابركوه از شركت سنگ آهن بافق بازدید کردند.