نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازدید مسئولان اداره اموزش و پرورش از آموزشگاه مجری طرح مدام (راهنمایی نبوت)

بازدید مسئولان اداره اموزش و پرورش از آموزشگاه مجری طرح مدام (راهنمایی نبوت)


بازدید مسئولان اداره اموزش و پرورش از آموزشگاه مجری طرح مدام (راهنمایی نبوت)

رئیس و کارشناس مسئول آموزش اداره آموزش و پرورش از آموزشگاه راهنمایی نبوت که  مجری طرح  مدام  بود ، بازدید نمودند.

در این طرح دانش آموزان یک روز اداره امور مدرسه را در دست گرفته و علاوه بر پذیرش و تمرین مسئولیت پذیری ، با شیوه کار مدیر ، معلمان و مربیان خود آشنا می شوند.

خواجه ای در این بازدید با همکاران ، دانش آموزان و ایفا کنندگان نقش معلم گفتگو نمود و نظرات آنها را در مورد این طرح جویا شد .