نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازدید مشاور ریاست دانشگاه پیام نور استان یزد از پیام نور مرکز بافق

بازدید مشاور ریاست دانشگاه پیام نور استان یزد از پیام نور مرکز بافقتیم اعزامی از استان با حضور آقایان نامزد ,مورکیان و کریمی  از کلیه پروژه ها و قسمت های دانشگاه بازدید نمودند.

در جهت پیشبرد پروژه های دانشگاه با دعوت از مسئولین محترم استانی آقایان نامزد مشاور ریاست ,مورکیان مسئول اداری , مالی و کریمی ناظر عمرانی استان با حضو در دانشگاه از کلیه پروژه ها و قسمت های مختلف دانشگاه بازدید نمودند و از نزدیک در جریان امور قرار گرفتند .پس از آن طی جلسه ای با حضور ایشان , ریاست و مسئولین ذیربط مسائل و مشکلات دانشگاه در خصوص امور عمرانی ,آموزش ,اموردانشجویی و ... مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت ودر خصوص موارد مطرح شده راهکارهایی پیشنهاد و با توجه به ضرورت نیازها قول مساعد داده شد.

لازم به ذکر است حجت عباسی در پایان از مساعدت و تلاشهای بیدریغ ریاست پیام نور استان آقای دکتر امینی به جهت افزایش تعامل بین مراکز و ستاد استان و توجه خاص به مراکز آموزش عالی و دانشگاههای تحت الامر بخصوص دانشگاه پیام نور مرکز بافق و مچنین حضور گرم و صمیمی تیم اعزامی استان با همراهی آقایان نامزد ,مورکیان و کریمی در جمع اساتید و کارکنان دانشگاه پیام نور مرکز بافق تقدیر و تشکر نمودند.