نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازدید معاون فرماندار از اداره صنعت،معدن و تجارت بافق

بازدید معاون فرماندار از اداره صنعت،معدن و تجارت بافقبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بافق ، معاون فرماندار بافق از نزدیک با کارکنان این مجموعه دیدار و در جریان فعالیت و اقدامات آنها قرار گرفت.

علیرضا صمدی رفع مشکلات صنعت را از جمله اولویت های اداره صنعت،معدن و تجارت عنوان کرد و اظهار داشت: تمامی اقدامات و عملکرد این اداره مبنی بر حل مشکلات مردم و صنعت بافق است و این کار هدف اصلی این ارگان می باشد.

وی با اشاره به وجود معادن غنی دربافق تصریح کرد : با وجود معادن بخصوص سنگ آهن در بافق نبود صنعت و صنایع جوار معدنی احساس شده که می طلبد مشکلات صنایع و شهرک های صنعتی را با پیگیری های لازم و ارتباط با مسئولان استان مرتفع کرد.

در پایان این بازدید معاون فرماندار از نزدیک با کارکنان این مجموعه دیدار و در جریان اقدامات آنها قرار گرفت.