نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازدید کارشناسان فرمانداری از ادارات شهرستان

بازدید کارشناسان فرمانداری از ادارات شهرستان


بازدید کارشناسان فرمانداری از ادارات شهرستان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری بافق ،طبق برنامه جدید فرمانداری بافق مبنی بر بازدید هفتگی و روزانه از ادارات شهرستان ، مسئول حراست و کارشناس ارزیابی و مسئول روابط عمومی فرمانداری صبح شنبه مورخ 22/5/90 از سه اداره شهرداری ، بهزیستی و اوقاف شهرستان بافق بازدید نمودند و ضمن بررسی مسائل و مشکلات موجود در این ادارات از نزدیک در جریان امور جاری و نحوه برخورد با ارباب رجوع قرار گرفتند.

کارشناسان فرمانداری شهرستان در این بازدید با تنی چند از مراجعین به گفتگو پرداخته و در خصوص اجرای تکریم ارباب رجوع نظرات مراجعین را جویا گردیدند.

 

بازدید از اداره اوقاف و امور خیریه ساعت 9:30

 

 

بازدید از اداره بهزیستی ساعت 10:30

  

 

بازدید از شهرداری بافق ساعت 12