نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازدید کارشناسان فرمانداری از مرکز بهداشت و درمان بافق

بازدید کارشناسان فرمانداری از مرکز بهداشت و درمان بافق


بازدید کارشناسان فرمانداری از مرکز بهداشت و درمان بافق

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ؛ طی برنامه بازدید از ادارات شهرستان این هفته قرعه بنام مرکز بهداشت و درمان بافق افتاد و کارشناسان فرمانداری از نزدیک عملکرد اداره مذکور مورد بررسی قرار دادند .

در بازدید از مرکز بهداشت جلسه مشترکی با حضور دکتر میرجلیلی سرپرست شبکه بهداشت و کارشناسان فرمانداری در دفترشبکه برگزار شد ، دکتر میرجلیلی به ارائه گزارش و بررسی نقاط قوت و ضعف موجود در مراکز بهداشتی و درمانی این شهرستان پرداخت و خواستار هم اندیشی و ارائه راهکارها و تصمیمات مناسب جهت تقویت نقاط قوت و برطرف کردن مشکلات شبکه بهداشت و درمان نمودند.