فرماندار بافق خبر داد:

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بافق؛ فرماندار بافق در این خصوص گفت: پل رودخانه شور واقع در کیلومتر 7 بزرگراه بافق- یزد لاین قدیم، به علت تماس پایه پل با مواد قلیایی موجود درخاک، فنداسیون پل مذکور دچار آسیب شده و نیاز به بهسازی و مرمت دارد. محمد زاده رحمانی افزود: با توجه به ضرورت و لزوم ایمن سازی به علت حجم ترافیک بالا عملیات مرمت پل شامل تقویت پایه ها و ستونها و همچنین پیشانی، تاج پل، کوله و نصب هندریل توسط پیمانکار درحال اجرا می باشد. لازم به ذکر است این پروژه با اعتباری نزدیک به پنج میلیارد ریال در حال انجام است.