نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگرداندن یک راس جبیر به دامن طبیعت

بازگرداندن یک راس جبیر به دامن طبیعترئیس اداره محیط زیست بافق در باره این خبر گفت: مامورین اجرایی اداره حفاظت محیط زیست بافق پس از مطلع شدن از زنده گیری یک راس جبیر و نگهداری غیر مجاز آن در یک منزل شخصی، با هماهنگی مسئولین قضایی شهرستان و پلیس امنیت نیروی انتظامی این حیوان زیبا را به این اداره منتقل کردند.

سید جلال موسوی افزود:این گونه کم یاب پس از این ، به سایت تکثیر و پرورش جبیر در شهرستان طبس منتقل خواهد شد.