نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

باغ درحمز

باغ درحمز


باغ درحمز

باغ درحمز

موقعيت : خيابان وحشي بافقي

شماره ثبت 15071

قدمت دوره قاجاريه

ساختماني است با سبك معماري بسيار زيبا كه در دوره بنا گرديده است اين بنا داراي فضاي اندروني و بيروني با ايوان بسيار زيبا و بزرگي كه در فضاي جلوي ان درختان ، كاج وانارو.. به چشم مي خورد مي باشد كه در قسمت اندروني و بيروني اين ساختمان وجود دارد وبه وسيله كانالي از زير ايوان بزرگ به هم متصل ميگردند

درابتداي ورود به باغ به هشتي زيبايي واردميشويم كهبه وسيله راهرويي باريك ما را به اندروني و بيروني باغ راهنمايي مينمايد اين باغ نيز داراي بادگير نسيتا بزرگ مي باشد كه بر روي اتاقي در مجاورت ايوان ان ساخته شده ودر فصل تابستان از آن استفاده  مي نمودند .