نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

باغ سرچشمه فاضليه

باغ سرچشمه فاضليه


باغ سرچشمه فاضليه

باغ سرچشمه فاضليه

موقعيت : روستاي فاضليه بافق

قدمت : دوره پهلوي

ساختمان آ ن مستطيل شكل و مربوط به دوره پهلوي مي باشد در جلوي اين عمارت يك حوض بيضي شكل زيبا قرار دارد درنماي شمالي بنا چهار پنجره و يك درب رامشاهده مي كنيم كه در اطراف بازشوها ، تزئينات بسيار زيبابي با آجركاري ديده ميشود ساختمان بروري يك سكو به ارتفاع يك متر  از سطح زمين قراردارد ساختمان مالك داراي چهار درب ورودي و خروجي  در چهار راهرو ميباشد  كه درون راهروها نيز چهار اتاققرينه هم با سقفهاي ضربيبه ارتفاع 5/7 متر از كف بنا قراردارد  طول يكي از راهروها 12 متر ودر وسط راهرو سقف گنبدي شكل است كه داراي يك كلاهك هشت ضلعي به ارتفاع 120 سانتي متر مي باشد در راهروي ورودي به طرف اتاقها ، دوستون به حالت هلالي شكل وجود دارد كه زيبايي خاصي به آن بخشيده است مصالح به كار رفته آجر وگل مي باشد و درب ورودي اصلي بنا از چوب و به صورت مشبك ساخته شده است