نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

باغ صدرآباد

باغ صدرآباد


باغ صدرآباد

باغ صدرآباد

موقعيت : روستاي صدر اباد بافق

قدمت : دوره پهلوي اول

باغ صدر اباد يكي از بناهاي زيبا بسيار ديدني است كه د رميان انبوهي از نخلستان قرار دارد در وسط باغ ساختماني دو طبقه و زيبا توجه ما را به خود جلب مي كند كه محل اقامت مرحوم ناظم العلماء بوده است هنگام ورود به عمارت به هشتي زيبايي وارد مي شويم كه چهار سكو دارد و در وسط آن جوي ابي روان است و به عنوان خنك جا ازآن استفاده مي كردند طبقه دوم اين بنا ستونهاي استوانه اي شكل و زيبا بنا شده  كه قسمت اتصالات به سقف با آجرهاي مربع شكل كه دالبري و هلالي شكل هستند تزئين شدند  نكته جالب توجه اين كه قسمتي از سقف آن به گونه اي پوشيده شده كه به جاي به كارگيري آهن از چوب و الياف درخت خرما استفاده شده است و به صورت  مسطح پوشيده شده است در قسمت اندروني باغ سي اتاق از مسالح خشت وگل وجود دارد وافردي كه براي آن مرحوم رعيتي ميكردند در ان زندگي ميكردند مزرعه صدر آباد  در حدود 85 سال قبل توسط دو برادر به نام هاي صدر الشريعه ( سيد ابوالحسن ) سيد محمد ناظم العلماء احداث گرديده است سردرب صدر آباد را مرحومه ناظم العماء ايت اللهي بافق ساخته است .