نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

باغ عمارت

باغ عمارت


باغ عمارت

باغ عمارت  ( باغ سرچشمه )

موقعيت : خيابان وحشي بافقي ، كوچه فرمانداري

قدمت : قرن دهم هجري

اين باغ كه داراي معماري بسيار زيباي است از شخت و گل و اجر ساخته شده است عمارت داخل باغ داراي ايوان بزرگي به ارتفاع 12 متر مي باشد كه متاسفانه ساختمان اطراف ايوان بر اثر گذشت زمان تخريب گرديده و تنها ستو هاي وايوان ورودي آن سالم باقي مانده است

با ورود به عمارت به هشتي بزرگي به ابعاد 8*8 متر مربع مي رسيم كه داراي چهار ورودي به قسمت هاي مختلف عمارت مي باشد دراين بنا گچ بري بسيار زيبابي ديده ميشود كه توجه هر بيننده اي را به خود جلب ميكند وجود انواع درختان خرما و انار و ... و همچنين حوض آب مدوري كه در بيرون عمارت قرار دارد زيبايي  خاصي به باغ بخشيده است

محمدمفيد مستوفي بافقي در كتاب جامع مفيدي اينچنين بيان مي نمايد « در قصبه بافق به احداث باغي فردوس نما امر فرمود و آ ن باغي است در نهايت نيكويي و نهايت زيبايي مشهور به باغ عمارت عماراتش از قصر و ايوان همه منقش و بساتينش سبز و با طراوت و دلكش در ميان باغ قصري ساخته شده كه ايوان او در رفعت با كيوان دعوت همسري مي كند و شرافاتش از وي اوج سر بر ماه و مهر مي افرازد