نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

باغ ميرزا محمد ملك

باغ ميرزا محمد ملك


باغ ميرزا محمد ملك

باغ ميرزا محمد ملك

موقعيت : روستاي فاضليه

قدمت : دوره پهلوي

باغ ميرزا  محمدملك باغي است بسيار زيبا كه درروستاي فاضليه شهرستان بافق قرار دارد بخش خان نشين آن به گونه اي زيبا در قسمت مركزي باغ قراردارد

در بدو ورود به باغ ساختمان هايي از خشت و گل به چشمميخورد كه محل اسكان رعيت ها مي باشد  حوض بسيار بزرگي كه در جلو ساختمان مركزي باغ قرار دارد جلوه خاصي به باغ بخشيده از ويژگيهاي ديگر آن وجود دو بادگير زيبايي است كه در بالاي عمارت اصلي قرارگرفته است در اطراف باغ انواع درختان خرما ، پسته ، انار و ... وجود دارد كه هواي دلپذير و مطلوبي در ياغ ايجاد نموده است