نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بافق بنیانگذار شیلات استان این بار پایلوت پرورش تک گونه کپور ماهی معمولی می شود

بافق بنیانگذار شیلات استان این بار پایلوت پرورش تک گونه کپور ماهی معمولی می شود


معاون مدیرکل آبزیان کشور

به گزارش روابط عمومی فرمانداری بافق معاون مدیرکل توسعه منابع آبزی و ماهیان کشور در حاشیه بازدید از استخرهای پرورش ماهی در بافق و نشست بررسی وضعیت شیلات این شهرستان در گفت و گو با خبرنگار  واحد مرکزی خبر با اشاره به اقلیم و آب و هوای مناسب بافق برای پرورش آبزیان گرمابی اظهار داشت :‌‌ایجاد پایلوت پرورش تک گونه ماهی کپور معمولی در بافق از سوی شیلات کشور پیشنهاد شد که با موافقت مسئولان شهرستان قرار گرفت .

سیفی خاطر نشان کرد :‌این پایلوت در استخرهای بتونی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق انجام می شود.

معاون مدیرکل آبزیان کشور افزود:‌ پرورش این ماهی به صورت متراکم و در محیط بسته انجام می شود که حرکت بزرگی برای تولید انبوه ماهیان گرمابی در استان یزد قلمداد می شود.

سیفی گفت:‌پرورش ماهیان کپور در استخرهای سیمانی به گونه ای است که می توان در هر متر مربع ۳۰تا ۴۰کیلوگرم کپور معمولی تولید کرد.

معاون توسعه منابع آبزی و ماهیان کشور تصریح کرد:‌در حال حاضر سالانه در کشور بیش از ۱۵۰هزار تن ماهی کپور تولید می شود به صورت پرورش در استخرهای خاکی است .

وی بیان داشت :‌اخیرا سیاست شیلات کشور بر این اساس است که پرورش این گونه ماهیان در استخرهای سیمانی به وی‍ه در مناطقی که منابع آبی خرد و یا کمبود آب وجود دارد صورت گیرد.

رئیس شیلات استان نیز در این گفت و گو با اشاره به اینکه بافق بنیانگذار شیلات د راستان است گفت :‌به دنبال پیشنهاد ایجاد پایلوت پرورش ماهی کپور معمولی د ربافق مقرر شد کارگروهی به ریاست فرماندار شهرستان و با دبیر شیلات استان تشکیل و این موضوع پیگیری شود.

محمد علی مبینی تصریح کرد:‌ایجاد پایلوت پرورش گونه های مختلف ماهی در بافق و تعمیم آن به استان گام بزرگی در زمینه توسعه شیلان استان به حساب می آید.