نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

برای نخستین بار آزمون کامپیوتری در فضای مجازی و بدون کاغذ در پیام نور بافق

برای نخستین بار آزمون کامپیوتری در فضای مجازی و بدون کاغذ در پیام نور بافقبه گزارش روابط عمومی نخستین آزمون کامپیوتری در فضای مجازی  با کیفیت بالا در پیام نور مرکز بافق برگزار شد ,قرار است آزمونهای آتی نیز بدین گونه برگزار شود.

شایان ذکر است در صورت تجهیز کامل مرکزدر آینده بیشتر آزمونها به همین نحو برگزار گردد.