نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

برداشت جو از اراضي كشاورزي شهرستان بافق آغاز شد

برداشت جو از اراضي كشاورزي شهرستان بافق آغاز شد


برداشت جو از اراضي كشاورزي شهرستان بافق آغاز شد

مدير جهاد كشاورزي بافق گفت : در سال زراعي جاري 420 هكتار از اراضي كشاورزي اين شهرستان به كشت جو اختصاص يافته و پيش بيني مي شود با توجه به عملكرد سه تن در هر هكتار بيش از يكهزار و260 تن محصول جو از مزارع بافق برداشت شود .

محمد مهدي شطرنجي تصريح كرد : بيشتر ارقام كشت شده محصول جو در بافق از نوع بومي و افضل است.

وي افزود : كشاورزان بافقي همه ساله از نيمه دوم مهر تا اواخر آذر ماه اقدام به كشت جو نموده و با توجه به تاريخ كاشت ، ازاوايل ارديبهشت ماه هر سال محصول خود را برداشت مي كنند.

 شطرنجي گفت : در راستاي حمايت از كشاورزان بافقي جهاد كشاورزي اين شهرستان ضمن ارائه آموزشهاي فني بيش از 20تن بذر اصلاح شده و كود شيميايي بين كشاورزان منطقه توزيع كرده است .