نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

برگزاري اردوي تفريحي شنهاي روان

برگزاري اردوي تفريحي شنهاي روان


برگزاري اردوي تفريحي شنهاي روان

به همت كانون دانشجويي هلال احمر و با همكاري معاونت دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بافق و هلال احمر شهرستان اردوي تفريحي شنهاي روان براي دانشجويان پسر و دختر عضو كانون هلال احمر بصورت مجزا در دو روز برگزار شد.

حميدرضا استادزاده دبير اين كانون دانشجويي  هدف از برگزاري اين اردوهاي تفريحي را علاوه بر ايجاد روحيه شادي و نشاط در دانشجويان، شناساندن جاذبه هاي ديدني بافق به  دانشجويان غيربومي دانست و گفت: اين كانون تاكنون اردوهايي به قطرم ، شادكام ، باغدر و ... را نيز برگزار كرده است