نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

برگزاري اردوي يكروزه دانش آموزان طرح اوقات فراغت شهرستان بافق

برگزاري اردوي يكروزه دانش آموزان طرح اوقات فراغت شهرستان بافق


برگزاري اردوي يكروزه دانش آموزان طرح اوقات فراغت شهرستان بافق
به منظورتشويق وترغيب دانش آموزان پسرطرح بوستانهاي معرفت ،تعداد 105نفرازشركت كنندگان دراين طرح به اردوي كوهبنان استان كرمان فرستاده شدند.
دراين اردوي يكروزه كه جهت تقويت روحي ومعنوي اين عزيزان برگزارشد،برنامه هايي از قبيل بازديدازاماكن ديدني ومذهبي –برگزاري مسابقات فرهنگي واجراي جنگ شادي پيش بيني شده كه درمحل كانون تربيتي فرهنگي نرجس آن شهرستان برگزار شد.