نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

برگزاري اولين دوره آموزشي پيشگيري از اعتياد ويژه توانخواهان تحت پوشش بهزيستي بافق

برگزاري اولين دوره آموزشي پيشگيري از اعتياد ويژه توانخواهان تحت پوشش بهزيستي بافقبه گزارش روابط عمومي بهزيستي بافق، اولين دوره آشنايي با انواع مواد مخدر و راههاي پيشگيري از آن ،ويژه توانخواهان تحت پوشش بهزيستي و خانواده هاي آنها در محل سالن كنفرانس اداره بهزيستي برگزار شد.

در اين دوره توانخواهان و خانواده هاي آنها با انواع مواد مخدر،اثرات سوء آن و روشهاي پيشگيري آشنا شدند.