نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

برگزاري جلسه شهروند مسئول در دانشگاه آزاد اسلامي واحد بافق

برگزاري جلسه شهروند مسئول در دانشگاه آزاد اسلامي واحد بافق


برگزاري جلسه شهروند مسئول در دانشگاه آزاد اسلامي واحد بافق

دومين جلسه شهروند مسئول باحضور اعضاء اين ستاد در اتاق كنفرانس دانشكده فني و مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بافق برگزار شد.

در ابتداي جلسه دكتر طالبي رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد بافق با بيان اينكه طبق آموزه هاي اسلامي همه مردم درقبال هم مسئول هستند گفت: درجامعه اي كه امر به معروف و نهي از منكر درآن انجام مي گيرد انحطاط وجود ندارد

در ادامه جلسه اعضاء ديدگاههاي خود براي هرچه بهتر انجام دادن اين فريضه الهي را مطرح نمودند و مقرر شد درخصوص آموزش راههاي صحيح امر به معروف و نهي از منكر براي اعضاء ستاد، كارگاه آموزشي برگزار شود.