نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

برگزاري دوره آموزشي ويژه سالمندان تحت پوشش اداره بهزيستي

برگزاري دوره آموزشي ويژه سالمندان تحت پوشش اداره بهزيستي به گزارش روابط عمومي اداره بهزيستي : پيري فرايندي است كه متوقف نمي شود و تنها با داشتن زندگي سالم و مراقبت هاي ويژه مي توان اين دوران را به دوراني مطلوب و لذت بخش و توام با سلامتي تبديل كرد.

در دوره سالمندي شخص ممكن است به دليل محدوديت هاي مربوط به تغييرات پيري براي برآورده كردن نيازهاي اساسي به كمك ديگران نياز داشته باشد.در اين راستا آموزش بهداشت و شيوه زندگي سالم به سالمندان و افراد خانواده آنان امر مهمي است كه مي تواند بسياري از مشكلات ناشي از تغييرات پيري را كنترل و به تعويق انداخته و سلامت سالمندان را حفظ نمايد.

به  همين منظور در تاريخ 28/11/91 دوره آموزشي  با موضوع "پيشگيري از معلوليت ها در دوره سالمندي"  ويژه سالمندان تحت پوشش اداره بهزيستي شهرستان بافق در محل اداره بهزيستي برگزار شد.آموزش نكات لازم در زمينه بهداشت،تغديه،ورزش،سلامت و سالمندي از اهداف مهم اين دوره آموزشي مي باشد.

مطالب اين دوره توسط خانم رويا رنجبر مربي آموزش ديده توسط معاونت پيشگيري سازمان بهزيستي استان يزد به سالمندان ارائه شد.طول اين دوره 10 ساعت مي باشد كه هرهفته طي جلسات 2 ساعته تشكيل ميشود