نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

برگزاري كارگاه آموزشي مديريت خلاق ، مديريت زمان و مديريت جلسات در دانشگاه آزاد اسلامي واحد بافق

برگزاري كارگاه آموزشي مديريت خلاق ، مديريت زمان و مديريت جلسات در دانشگاه آزاد اسلامي واحد بافق


برگزاري كارگاه آموزشي مديريت خلاق ، مديريت زمان و مديريت جلسات در دانشگاه آزاد اسلامي واحد بافق
يك دوره كارگاه آموزشي مديريت خلاق، مديريت زمان و مديريت جلسات ويژه مديران مياني در دانشگاه آزاد اسلامي واحد بافق برگزار شد.
احمد عباسي مدير اداري و مدير اين دوره آموزشي با اعلام اين خبر افزود در اين دوره 3 روزه 20 نفر از مديران و مسئولان قسمتهاي مختلف حضور داشته و آقاي دكتر حسينعلي بهرامزاده عضو هيئت علمي واحد بجنورد درخصوص رموز موفقيت در برگزاري جلسات، كنفرانسها، نحوه رهبري جلسات مشورتي ، راه هاي ايجاد انگيزش كاري ، نحوه گفتگوي اثربخش با زيردستان ، ويژگيهاي افراد و سازمانهاي خلاق و نحوه استفاده مطلوب از زمان و ... تدريس نمود