نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

برگزاري كارگاه آموزشي مديريت زمان ويژه كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد بافق

برگزاري كارگاه آموزشي مديريت زمان ويژه كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد بافق


برگزاري كارگاه آموزشي مديريت زمان ويژه كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد بافق

كارگاه آموزشي مديريت زمان ويژه كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد بافق برگزار شد.

در اين كارگاه آموزشي به مدت 2 روز دكتر دهقان عضو هيأت علمي گروه مدیریت واحد بافق در سالن كنفرانس به تدريس پرداخت و حاضرين با تجزيه و تحليل زمان ، تعيين اهداف ،‌كنترل زمانهاي مختلف و ايجاد تغييرات فوري آشنا شدند.