نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

برگزاري كلاس آموزش مهارتهاي زندگي براي زوجهاي جوان تـحت پوشش بهزيستي بافق

برگزاري كلاس آموزش مهارتهاي زندگي براي زوجهاي جوان تـحت پوشش بهزيستي بافق


برگزاري كلاس آموزش مهارتهاي زندگي براي زوجهاي جوان تـحت پوشش بهزيستي بافق

به گزارش از رابط  ستاد ازدواج بهزيستي بافق يك دوره چهار ساعتي آموزش مهارتهاي زندگي به زوج هاي جوان تحت حمايت اين اداره  در محل مركز آموزش رفاهي بهزستي توسط اين اداره با هماهنگي واحد پيشگيري و مركز مشاوره اميد بافق برگزار گرديد.

گفتنی است در اين كارگاه بعد از توزيع كتابها پيشگيري توسط كارشناس مربوطه (صديقه صدري) به حاضرين در جلسه ، روانشناس خانم كريميان در مورد اين طرح اين چنين توضيح داد : امروزه عليرغم ايجاد تغيرات عميق فرهنگي و تغيير در شيوه زندگي و تجديد گرايي بسياري از افراد در رويارويي با مسائل زندگي فاقد توانايي هاي لازم و اساسي هستند و همين امر آنان را در مواجهه با مشكلات و مسائل روزمره زندگي ناتوان و آسيب پذير ساخته است .وی در ادامه اين سری آموزشها را در زمینه های ذیل ارزیابی کرد:

      - خود آگاهي و همدلي

-         مقابله با هيجان ها واسترس ها

-         رتباطات اجتماعي و بين فردي

-         فكر خلاق و تفكر نقادانه

-         تصميم