نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

برگزاري مسابقه دو سرعت ويژه دانشجويان دختر

برگزاري مسابقه دو سرعت ويژه دانشجويان دختر


برگزاري مسابقه دو سرعت ويژه دانشجويان دختر

يك دوره مسابقه دو سرعت ويژه دانشجويان دختر دانشگاه آزاد اسلامي واحد بافق در سالن ورزشي شهداي دانشجو اين دانشگاه برگزار شد .در اين مسابقه كه 30 نفر از دانشجويان حضور داشتند و پس از رقابت تنگاتنگ وطي مسافت 60 متر در پايان سارا ساوي مرادي ، راضيه حيدري و طاهره جهانشاهي مقام هاي اول تا سوم را به خود اختصاص دادند