نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

برگزاري همايش كنكوري هاي 89 ويژه داوطلبان سال هاي قبل

برگزاري همايش كنكوري هاي 89 ويژه داوطلبان سال هاي قبل


برگزاري همايش كنكوري هاي 89 ويژه داوطلبان سال هاي قبل

در اين مراسم مدير آموزش و پرورش در سخنان مبسوطي به بيان نكات مهم و لازم براي موفقيت اين گروه در كنكور 89 از جمله شيوه هاي مطالعه و روش هاي تست زني  ، زمان مطالعه و ..... پرداخت. در اين مراسم كه معاونين امور آموزشي و پرورشي و تعدادي از كارشناسان مديريت حضور داشتند ، خواجه اي در سخنان خود ضمن تاكيد بر توان بالاي دانش آموزان بافقي گفت : عزم خود را براي شركت در كنكور 89 جزم نماييد . وي همچنين برنامه هاي اين مديريت براي آمادگي بيشتر داوطلبان كنكور را مطرح و اظهار اميدواري نمود كنكوري هاي بافقي بتوانند بر بهترين صندلي هاي دانشگاه تكيه زنند.

در ادامه مراسم ، يكي از مشاورين در سخناني مواردي را پيرامون شركت در كنكور و نحوه آمادگي براي اين آزمون مهم مطرح نمود.