نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

برگزاری اردوی توجیهی ویژه دانشجویان جدیدالورود دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق

برگزاری اردوی توجیهی ویژه دانشجویان جدیدالورود دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق


برگزاری اردوی توجیهی ویژه دانشجویان جدیدالورود دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق

اردوی توجیهی ویژه دانشجویان جدید الورود دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق در روستای شادکام این شهرستان برگزار شد

در این اردو که بیش از 200 نفر از دانشجویان پسر دانشگاه با حضور مسئولین دانشگاه ،مدیران گروههای آموزشی و کارشناسان گروه در آن حضور داشتند ریلست،معاونین آموزش ،پژوهش و دانشجویی و مسئول دفتر فرهنگ اسلامی در خصوص حوزه تحت مسئولیت خود و فعالیتهایی که در سالهای گذشته انجام گرفته است  مطالبی را بیان نمودند.

تشکیل کارگروههای آموزشی جهت آشنایی با آیین نامه های و کوهنوردی از دیگر برنامه های این اردو بود.