نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

برگزاری آزمون مرحله اول دوره آموزشی مرحله سوم طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 90

برگزاری آزمون مرحله اول دوره آموزشی مرحله سوم طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 90


برگزاری آزمون مرحله اول دوره آموزشی مرحله سوم طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 90

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بافق؛آزمون مرحله اول دوره آموزشی مرحله سوم طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال90  ( ویژه مأموران سرشماری ، بازبینان ، کارشناسان گروه و کارشناسان بازبینی ) در روز چهارشنبه مورخ 20/07/1390 در محل ستاد شهرستان بافق برگزار گردید .