نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

برگزاری انجمن کتابخانه های عمومی بافق با حضور مدیر کل

برگزاری انجمن کتابخانه های عمومی بافق با حضور مدیر کل


برگزاری انجمن کتابخانه های عمومی بافق با حضور مدیر کل

به گزارش روابط عمومی فرمانداری بافق: "محمد حسن اعلائی" در انجمن کتابخانه های عمومی بافق که در کتابخانه عمومی شهید بهشتی برگزار شد با اشاره به ديدار اخيركتابداران و مسئولين كتابخانه هاي عمومي با رهبرانقلاب اسلامي گفت: يكي از مقوله هايي كه مورد عنايت مقام معظم رهبري بوده مسئله كتاب وكتابخواني است كه مي بايست تلاش نمود كتابخواني بعنوان يك فرهنگ عمومي در جامعه نهادينه گردد.

مديركل كتابخانه هاي عمومي استان گفت:با توجه به كمبود فضاي مطالعاتي در سطح شهرستان و نياز مراجعين و مخاطبين به كتابخانه هاي عمومي و مراكز فرهنگي ، ساخت يا توسعه فيزيكي كتابخانه هاي عمومي شهرستان امري ضروري است.

وي خاطرنشان كرد :فضاي كتابخانه هاي عمومي موجود براساس نيازهاي فرهنگي و معنوي مردم داير گرديده است و بايد با معرفي اين مكانهاي فرهنگي همه اقشار مختلف جامعه را به استفاده از آنها ترغيب نمود.

فرماندار بافق در این نشست توسعه فرهنگ مطالعه و افزايش تعامل با كتابخانه ها را از اولويت هاي فرهنگي مهم فرمانداری در سال جاری خواند و گفت: به طور قطع هر چه در امور فرهنگي و به ويژه افزايش جذب نوجوانان و جوانان به مطالعه و كتابخواني سرمايه گذاري بيشتري شود، نتايج ارزنده و مثبت آن به جامعه بازمي گردد.

وی بر اجراي كار فرهنگي در جامعه اشاره كرد و گفت يكي از شاخص هاي مهم توسعه منابع انساني را در بحث كتاب و توسعه كتابخانه ها دانست و اجراي برنامه هاي علمي و فرهنگي و مسابقاتي در زمينه كتابخواني و ئهيه كتاب هايي در سطوح مختلف را خواستار شد .

فرمانداربافق اضافه كرد : اگر بستر و زمينه هاي افزايش مطالعه مردم را مهيا نمائيم مردم نيز به مطالعه روي آورده و اين فرهنگ در جامعه جا افتاده خواهد شد .

دراين جلسه مقرر گرديد راهكارهاي لازم براي راه اندازي كتابخانه مشاركتي و ایجاد کتابخانه عمومی در فضاهای تکایا ، حسینیه ها و اماکن بلااستفاده مورد بررسي قرارگيرد.