نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

برگزاری اولین نشست توجیهی نحوه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کارخانجات و شرکتهای مستقر در بافق

برگزاری اولین نشست توجیهی نحوه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کارخانجات و شرکتهای مستقر در بافق


برگزاری اولین نشست توجیهی نحوه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کارخانجات و شرکتهای مستقر در بافق

به گزارش روابط عمومي فرمانداري بافق ، "حسین ندافیان" در جلسه تعيين نحوه پرداخت ماليات بر ارزش افزوده كارخانجات و شركتهاي مستقر در شهرستان که روز سه شنبه مورخ 14/4/90 در محل فرمانداري بافق برگزار گرديد اظهار داشت: جامه عمل پوشاندن به خواسته هاي مشروع و برحق مردم كه پيشرفت و تعالي شهرستان را به دنبال خواهد داشت، كاملاً ضروري است.

سرپرست فرمانداري بافق با اشاره به وظیفه مهمی که مسئولین ادارات در قبال مردم دارند گفت: مسئولين بايستي دلسوزانه و با تدبر، مديريت صحيح و برنامه ريزي مناسب راهكارهاي مناسب و قانوني را در راستاي پيشرفت همه جانبه شهر و شهروندان اتخاذ نمايند.

وی در ادامه از شركتها و كارخانه هاي مستقر در شهرستان خواست تا در جهت نيل به اهداف متعالي پيشرفت و توسعه همه جانبه شهرستان، ماليات بر ارزش افزوده را در شهرستان و به اداره دارايي بافق پرداخت نمايند تا اقداماتي كه براي عملياتي شدن برنامه هاي توسعه شهرستان نياز است، در اسرع وقت انجام و به سرانجام مقصود برسد كه اين امر جز با همكاري، همفكري، مساعدت و خيرخواهي تمامي مديران شركتها و كارخانجات شهرستان عملي نخواهد شد.

در ادامه کاظم شهيد زاده رئیس اداره دارایی و امور اقتصادی بافق با برشمردن مزایای مالیات ارزش افزوده در جهت عمران شهر گفت: مسئولين كارخانجات، معادن و ساير شركتها با همدلي، همفكري و از روي نيت خير نسبت به تسليم چكهاي ماليات بر ارزش افزوده در وجه دارايي شهرستان بافق اقدام نمايند تا از ميزان 4% ماليات مذكور، 8/1 آن مستقيماً در خود شهرستان بافق صرف امور عمراني و ساير برنامه ها گردد.

در پایان این نشست تصمیمات ذیل اخذ و به منظور مصوبه اجرایی اعلام شد:

1. مقررگرديد كليه شركتهاي پيمانكار طرف قرارداد با شركت سنگ آهن مركزي، كارخانجات تعميرات ديزل و ساير شركتهاي خدماتي، صنعتي و معدني مستقر در شهرستان نسبت به ارائه چكهاي ماليات بر ارزش افزوده خود به اداراه دارايي شهرستان بافق اقدام و رسيد مربوطه را اخذ نمايند.

2. در قبال باقيمانده 2/2 درصد از 4 درصد ماليات بر ارزش افزوده و همچنين از محل ساير مالياتها، كليه شركتها و كارخانه هاي شهرستان مي توانند مبالغ مالياتي را در قالب كمك به اجراي طرح هاي عمراني شهرستان هزينه نمايند و از جانب فرمانداري گواهي لازم مبني بر اعلام وصول مالياتهاي مذكور به اداره مالياتي بافق ارسال گردد.