نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

برگزاری اولین کرسی آزاد اندیشی در مرکز علمی –کاربردی بافق

برگزاری اولین کرسی آزاد اندیشی در مرکز علمی –کاربردی بافقدر راستای منویات مقام معظم رهبری پیرامون فراهم نمودن محیط آزاد فکری و اعتقادی... در دانشگاهها اولین کرسی آزاد اندیشی با موضوع دفاع مقدس و مباحث سیاسی روز  به همت معاونت دانشجوئی  فرهنگی دانشگاه علمی –کاربردی  در خوابگاه برادران وخواهران  به صورت مجزا برگزار گردید

دراین نشست  استاد فضلی از اساتید دانشگاه سخنانی را پیرامون موضوع جلسه ایراد نمود که  دانشجویان به طرح  دیدگاههای خود در خصوص دفاع مقدس ،.تحریم واثرات آن پرداختند و سئوالاتی  را نیزدر این زمینه مطرح کردند که  استاد فضلی در پایان به تمامی سئولات مطروحه پاسخ گفت