نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

برگزاری بازدید علمی رشته کشاورزی دانشگاه پیام نور بافق

برگزاری بازدید علمی رشته کشاورزی دانشگاه پیام نور بافقبه گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور مرکزبافق اردوی علمی دانشجویان رشته کشاورزی به همراه اساتید مربوطه به مدت 4 روز در استان البرز برگزار شد ,که بیش از 35 دانشجو از مراکز تحقیقات میوه های مناطق معتدله , بانک ژن گیاهی ایران ,سردخانه ,باغ گیاه شناسی پردیس کرج و باغ گیاهشناسی پیکان شهر بازدید به عمل آوردند .