نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

برگزاری جشنواره دست هاي كوچك ، انديشه هاي بزرگ در مدارس بافق

برگزاری جشنواره دست هاي كوچك ، انديشه هاي بزرگ در مدارس بافق


برگزاری جشنواره دست هاي كوچك ، انديشه هاي بزرگ در مدارس بافق

جشنواره دست هاي كوچك ، انديشه هاي بزرگ با اهداف پرورش حس زيبايي شناختي و زيبايي دوستي در فراگيران ، تربيت ذوق هنري و خلاقيت در فراگيران ، افزايش روحيه همكاري و مشاركت گروهي ، شناخت استعدادهاي مختلف دانش آموزان ، ايجاد زمينه فعاليت هاي نشاط آور و تقويت حس خود باوري در دانش آموزان ، از تاريخ 23  /1/89 تا تاريخ 4/2 /89 در كليه آموزشگاه هاي ابتدايي شهرستان بافق در حال برگزاري مي باشد. لازم بذکر است در اين جشنواره دانش آموزان با گِل  ، وسايل و مواد دور ريختني  به ساخت كاردستي می پردازند . تعدادي از دانش آموزان اين دبستان  نيز خطاطي و نقاشي كردن را  براي اين جشنواره انتخاب كرده بودند . رئيس و چند تن از كارشناسان اداره آموزش وپرورش  با حضور در بين دانش آموزان از نزديك با نحوه كار دانش آموزان آشنا شدند.