نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

برگزاری جلسه شورای اداری در دانشگاه آزاد اسلامی بافق

برگزاری جلسه شورای اداری در دانشگاه آزاد اسلامی بافق


برگزاری جلسه شورای اداری در دانشگاه آزاد اسلامی بافق

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق ، در این جلسه که با همت معاونت اداری - مالی و در محل مسجد دانشگاه برگزار می شد، کارکنان و اساتید واحد حضور داشتند.
در این نشست، حسینعلی لازمی _ ریاست واحد بافق _ طی سخنانی به تشریح وضعیت دانشگاه پرداخت و با اشاره به معاونت های مختلف واحد درخصوص فعالیت های آنان به تفصیل سخن گفت.
لازمی با اشاره به موفقیت واحد درتصویب دو رشته کارشناسی برق و کارشناسی ارشد مهندسی خاک و پی  و همچنین جذب کامل بودجه پژوهشی ، خواستار توجه  کارکنان به امور شد.
در ادامه با درخواست معاون اداری و مالی دانشگاه در خصوص راههای صرفه جویی در مصرف انرژی با کارکنان تبادل نظر شد. 
در این جلسه معاون پژوهشی واحد نیز خواستار همکاری بیشتر کارکنان با پارک علم و فنآوری بافق شد تا از این طریق ایده های و افکار خلاق آنان با مساعدت این پارک جامه عمل بپوشد