نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

برگزاری جلسه هماهنگی کارشناسان بهداشت محیط شهرستان بافق

برگزاری جلسه هماهنگی کارشناسان بهداشت محیط شهرستان بافق


برگزاری جلسه هماهنگی کارشناسان بهداشت محیط شهرستان بافق

این جلسه که با حضور سرپرست مرکز بهداشت و کارشناسان ستادی و بهداشت محیط مرکز بهداشت برگزار گردید . ابتدا دکتر افشاری سرپرست مرکز بهداشت به بیان جایگاه و اهمیت بهداشت محیط در جامعه پرداخت و از خدمات همکاران بهداشت محیط در این عرصه تشکر نمود و خواهان جدیت بیشتر همکاران جهت رفع مشکلات بهداشت محیط شهرستان شد در ادامه کارشناس مسئول بهداشت محیط به بیان نقطه نظرات خواد پرداخت و سایر افراد شرکت کننده مشکلات خود را بیان نمودند که در پایان تصمیمات لازم در زمینه ارتقاء  بهداشت محیط شهرستان اتخاذ گردید

.