نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

برگزاری شب شعرو خاطره از طرف کانون فرهنگی هنری انصار الائمه

برگزاری شب شعرو خاطره از طرف کانون فرهنگی هنری انصار الائمه


برگزاری شب شعرو خاطره از طرف کانون فرهنگی هنری انصار الائمه

به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ وارشاد اسلامی بافق کانون فرهنگی هنری انصار الائمه واقع در باجگان یکی از روستاههای شهرستان بافق شب شعرو خاطره را در تاریخ 7/5/89برگزار می کند.

 در این شب چند تن از جانبازان وآزادگان خود روستا بعد از نماز مغرب وعشاء خاطرات جنگ واسارت خود را برای نمازگزاران و افراد شرکت کننده با زبان خود وچند تن از شاعران سروده های خود را با موضوع جنگ وشهادت قرائت می کنند.