نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

برگزاری مسابقات شطرنج انتخابی مدارس ابتدایی و راهنمایی

برگزاری مسابقات شطرنج انتخابی مدارس ابتدایی و راهنمایی


برگزاری مسابقات شطرنج انتخابی مدارس ابتدایی و راهنمایی

مسابقات شطرنج انتخابی مدارس ابتدایی و راهنمایی شهرستان بافق با شرکت 35 دانش آموز در مرکز آموزشی رفاهی فرهنگیان بافق برگزار شد و نفرات برتر به عضویت تیم منتخب دانش آموزی درآمدند . تیم منتخب در مسابقات شطرنج استانی شرکت خواهند نمود.