نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

برگزاری مسابقات هندبال دوره ابتدایی و راهنمایی

برگزاری مسابقات هندبال دوره ابتدایی و راهنمایی


برگزاری مسابقات هندبال دوره ابتدایی و راهنمایی

مسابقات هندبال دوره ابتدایی با شرکت 8 تیم و در دو گروه  برگزار شد و بعد از اتمام مسابقات مقدماتی تیم دبستان شاهد نور ، مقام اول و تیم دبستان 22 بهمن مقام دوم را کسب کردند.


مسابقات هندبال مدارس راهنمایی دخترانه با حضور 8 تیم برگزار گردید که در پایان تیم آموزشگاه  نمونه  فردوس مقام اول و تیم آموزشگاه رضوان مقام دوم را از آنِ خود نمودند.