نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

برگزاری مسابقه « اصلاح الگوی مصرف » برای اولین باردرشهرستان بافق

برگزاری مسابقه « اصلاح الگوی مصرف » برای اولین باردرشهرستان بافق


برگزاری مسابقه « اصلاح الگوی مصرف » برای اولین باردرشهرستان بافق
                                       برگزاری مسابقه « اصلاح الگوی مصرف » برای اولین باردرشهرستان بافق
بانامگذاری سال 88 طبق فرمایش مقام معظم رهبری به سال (اصلاح الگوی مصرف) ونیازهای فرهنگی جامعه با موضوع فرهنگ اصلاح الگوی مصرف واولویت دادن به مسائل تربیتی خانواده ها وجوانان دراین خصوص مسابقه کتابخوانی ازطرف اداره فرهنگ وارشاداسلامی برگزارگردید.
این مسابقه که بصورت سوالات تستی دررابطه با اصلاح الگوی مصرف ازکتاب « ریخت وپاش زندگی تا الگوی صحیح مصرف » برگرفته وبصورت گسترده درکتابخانه های عمومی ،ادارات وارگانهای شهرستان بافق توزیع وارسال گردیده است.
 به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ وارشاداسلامی شهرستان بافق ،کتاب فوق درکتابخانه ها به تعداد لازم موجود می باشد که علاقمندان می توانند باخرید یا مطالعه ،ازمطالب مفید آن بهره مند گردند.
لازم بذکر است مهلت ارسال پاسخنامه ها 31/6/88  تعیین شده  که در پایان به قید قرعه به 12 نفرجوائز ارزنده  فرهنگی  اهداء  خواهد شد.