نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

برگزاری مسابقه بزرگ وصيت نامه سياسي الهي حضرت امام خميني (ره)

برگزاری مسابقه بزرگ وصيت نامه سياسي الهي حضرت امام خميني (ره)


برگزاری مسابقه بزرگ وصيت نامه سياسي الهي حضرت امام خميني (ره)

در سالروز ورود بنيانگذار جمهوري اسلامي ، خميني كبير (ره) به ميهن اسلامي  و در اولين روز از دهه فجر انقلاب اسلامي ، مسابقه بزرگ وصيت نامه سياسي الهي حضرت امام خميني (ره) با شركت جمع زيادي از فرهنگيان در هفت حوزه برگزار شد. در اين مسابقه از جمع 650 نفر ثبت نام كننده 540 نفر شركت نمودند كه از اين تعداد 350 نفر خواهر و 190 نفر برادر بودند.

در اين مسابقه ،  فرهنگيان در مدت نيم ساعت به 30 سوال مسابقه پاسخ دادند . از ممتازين اين مسابقه به قيد قرعه با اهداي جوايزي تقدير به عمل خواهد آمد. همچنين براي كليه شركت كنندگاني كه به بيش از شصت در صد سوالات پاسخ گويند ، لوح تقدير صادر خواهد شد. لازم به ذكر است كه مدير آموزش و پرورش از يكي از حوزه هاي برگزاري مسابقه بازديد به عمل آورد.