نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

برگزاری مسابقه شنا بین معلولین جسمی تحت پوشش بهزیستی شهرستان بافق

برگزاری مسابقه شنا بین معلولین جسمی تحت پوشش بهزیستی شهرستان بافق


برگزاری مسابقه شنا بین معلولین جسمی تحت پوشش بهزیستی شهرستان بافق

در دهمین روز از سی یکمین سالگرد  خجسته ایام ا... دهه فجر مسابقه  شنا از بین شناگران معلول جسمی این شهرستان با حضور دکتر محسن خوشگذران رئیس اداره بهزیستی توسط هیئت ورزش جانبازان و معلولین در محل استخر سرپوشیده لاله از مجتمع تربیت بدنی تختی بافق برگزار گردید .

مسعود صلاحی مربی شنا بافق نتیجه مسابقه شرکت کنندگان را این چنین اعلام نمود : مسابقه شنا در 25 متر کنار سینه را بترتیب سید جواد جعفر زاده محمد علی کوثری و مجید برزگری مقام اول تا سوم را کسب نمودند و کنار پشت بترتیب محمد علی کوثری و ابوالفضل شاهپورزاده و سید جواد جعفر زاده مقام اول تا سوم کسب نمودند و 25 متر آزاد بترتیب سید جواد جعفر زاده و ابوالفضل شاهپورزاده و محمد علی کوثری مقام اول تا سوم را کسب نمودند و ابوالفضل شاهپورزاده کاپ اخلاق را در این مسابقه به خاطر اخلاق نمونه ورزشی به خویش اختصاص داده و در آخر جوایزی به آنها اهداء گردید.